ท่านสามารถเลือกช่องทางในการชำระเงินได้ โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารที่มีรายชื่อด้านล่างนี้
 
 
กสิกรไทย เพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย โดย นาย ภัทรธร มีคล้ำ ออมทรัพย์ 785-2-03294-9
 
ไทยพาณิชย์ เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ นาย ภัทรธร มีคล้ำ ออมทรัพย์ 365-2-13298-4
 
กรุงเทพ เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ นาย ภัทรธร มีคล้ำ ออมทรัพย์ 924-0-03838-1
 
กรุงไทย เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ นาย ภัทรธร มีคล้ำ ออมทรัพย์ 795-0-03146-8
 
กรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ นาย ภัทรธร มีคล้ำ ออมทรัพย์ 528-1-06335-2
 
 
  • เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาโทรแจ้งให้ทราบทันที หรือ Fax ใบนำฝากเงิน มาที่ 02-379-1163 (อัตโนมัติ) พร้อมทั้งระบุชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ เพื่อทางทีมงานจะได้ติดต่อนัดหมายการเดินทางต่อไป
  • การไม่ชำระเงินมัดจำล่วงหน้าตามกำหนดข้างต้น อาจเป็นเหตุให้ทางทีมงานสามารถยกเลิกการเดินทางได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทาง และได้แจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเดินทาง ทางทีมงานยินดีคืนเงินมัดจำล่วงหน้าให้ 50% ของเงินมัดจำล่วงหน้าที่ได้ชำระไว้แล้ว

* ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำล่วงหน้า ไม่ว่าในกรณีใดๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

 
   
Copyright © 2010-2017 www.DoubleEnjoy.com
All Rights Reserved.